Introductie

Een vaste klant van ons, een grote Amerikaanse producent van chemicaliën en Katalysatoren voor onder andere de offshore industrie zoekt voor hun locatie in Amsterdam een:


Werkvoorbereider WTB

Organisatie

Onze opdrachtgever is van origine een Amerikaanse organisatie en heeft een leidende positie in de markt van speciale chemicaliën. Zij hebben wereldwijd 6900 man in dienst. Sinds zij de Katalysator divisie van Akzo Nobel heeft overgenomen is zij marktleider in de productie van deze katalysatoren voor de petrochemische raffinaderij industrie. De locatie in Amsterdam is een productielocatie van deze producten waar 400 man in dienst zijn.

Functie

In deze functie ga je breed omschreven de volgende taken uitvoeren:

Het voorbereiden van projecten, onderhoud, aanpassingen of renovatie van technische installaties, systemen, apparatuur en gereedschappen conform de verschillende technische specificaties en bedrijfsbeleid, alsmede wet- en regelgeving.

Hieronder volgt de taakomschrijving verder uitgewerkt:

Veiligheid, regels en voorschriften

Het naleven en handhaven van regels en voorschriften, rekening houdend met wet- en regelgeving, ter bevordering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Kernactiviteiten

 • Zorgdragen voor het naleven van bedrijfs-, milieu en veiligheidsvoorschriften;
 • Signaleren van structurele tekortkomingen en bespreken in breder organisatorisch verband;
 • Actief uitdragen van veiligheidsdenken en gedrag, maximaliseren van veiligheidsbewustzijn door tailgates, audits en veiligheidsbijeenkomsten;
 • Zorgen voor veilige uitvoering van werkzaamheden, werkomstandigheden door draaiboeken en effectieve werkinstructies.

Algemene taken

 • Het site-breed voorbereiden van technische activiteiten binnen de kaders van de veiligheidsregels en technische specificaties.

Kernactiviteiten

 • Bepalen en vastleggen van de aard en omvang, kosten, volgorde, prioriteitstelling en risico’s van de uit te voeren werkzaamheden (bij bv. MOC’s en stops);
 • Bepalen van soort en aantal resources en materialen die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden aan technische installaties, systemen, apparatuur en gereedschappen;
 • Bepalen van de kostprijs van activiteiten en daaraan gekoppeld eventueel meer- of minder-werk;
 • Bepalen van veiligheidsvoorzieningen en werkmethodes in bv. een V&G plan of werkinstructie;
 • Samenwerken met de klant bij het tot stand komen van werkvergunning, LT&T lijsten en TRA’s
 • Bespreken van werkzaamheden met de scheduler, supervisors, teamleiders en contractors;
 • Verbeteren van werkmethodes, signaleren van afwijkingen en het doen van voorstellen ter voorkoming van vertragingen;
 • Het voorbereiden en/of ondersteunen van projecten conform het Programma van eisen en de uitgangspunten van de opdrachtgever teneinde aan de bedrijfsdoelstellingen te voldoen;
 • Kunnen lezen en bijwerken van tekeningen waarna de wijzigingen op de afdeling engineering op de Cad tekeningen verwerkt kunnen worden. (as-built maken van de tekeningen);
 • Opstellen van tasklist en bijwerken van geretourneerde tasklist;
 • Bewaken van levertijden van bestelde materialen;
 • Back-up voor de scheduler en opsteller van planningen en draaiboeken;
 • Ondersteunen bij de oplossing van facturatieproblemen;
 • Controle van specifiek geleverde goederen.

Adviseren en ondersteunen

 • Het adviseren en ondersteunen van collega’s, gebruikers, afdelingen en klanten binnen de kaders van het bedrijfsbeleid, ter verbetering van de kwaliteit van de operationele- en onderhoudsprocessen
Kernactiviteiten
 • Maken en geven van instructies betreffende het gebruik en onderhoud van apparatuur.
 • Het adviseren van maintenance engineering aangaande tasklists en spareparts.
 • Het adviseren van de scheduler aangaande planning en werkvolgordes
 • Het uitbrengen van adviezen m.b.t. technische installaties, systemen, apparatuur en gereedschappen op basis van technische kennis van proces.

Rapportage

 • Het rapporteren en terugkoppelen als ondersteuning bij de voorbereiding van technische activiteiten, ten einde het werkproces continue te optimaliseren.

Kernactiviteiten

 • Informatie aanleveren t.b.v. een optimale planning
 • Informatie aanleveren t.b.v. een optimale forecast;
 • Technisch adviseren van inkoop en supervisie m.b.t. de selectie van leveranciers;
 • Verwerken en vastleggen van alle relevante gegevens aangaande het voorbereidde werk in informatiesystemen.

Inkoop activiteiten

 • Het verrichten van inkoopactiviteiten, binnen de kaders van het vastgestelde budget, zodat een tijdige levering met de juiste prijs/kwaliteit verhouding bereikt wordt.

Kernactiviteiten

 • Aanmaken van requisieten t.b.v. offerte aanvragen
 • Aanvragen, beoordelen op prijs en inhoud en behandelen van offerte’s;
 • Beoordelen en selecteren van leveranciers;
 • Het beheren en onderhouden van maintenance contracten;
 • Het invoeren van bestellingen van materialen en diensten in informatiesystemen;
 • Bewaken van de financiële voortgang en afhandeling van geleverde diensten en materialen.

Handhaven van regels en voorschriften

 • Het handhaven van regels en voorschriften rekening houdend met wettelijke voorschriften, ter bevordering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Kernactiviteiten

 • Zorgdragen voor het naleven van bedrijfs-, milieu en veiligheidsvoorschriften;
 • Signaleren van structurele tekortkomingen en bespreken in breder organisatorisch verband;
 • Actief uitdragen van veiligheidsdenken en gedrag;Functie-eisen

 • Technische opleiding op HBO niveau of vergelijkbaar aangevuld met opleidingen op het gebied van planning, werkvoorbereiding en planmatig werken inclusief relevante ervaring binnen de chemische / procesindustrie;
 • Kennis van informatie systemen, waaronder SAP;
 • Vakkennis van en ervaring in installatie-, onderhouds- en kalibratietechnieken. Waarbij tenminste kennis vereist is m.b.t. gebruik van gereedschappen, onderhouds- en procesapparatuur, gebouwen en constructies, “piping”, elektrische bekabeling en apparatuur, instrumentatie, geautomatiseerde systemen, smering, steigerbouw, hijsen en hijsapparatuur en schilderwerk;
 • Vakkennis en vaardigheden zijn noodzakelijk bij het voorbereiden, organiseren, plannen, prioriteiten stellen, uitvoeren van en toezicht houden op projecten en overige werkzaamheden;
 • Kennis en begrip van in- en externe regels t.a.v. milieu eisen, kwaliteits-, veiligheids- en ARBO-normen;
 • Is in staat technische tekeningen, onderhouds-, gebruiks- en bedieningsvoorschriften te lezen en begrijpen;
 • Het is noodzakelijk de kennis op peil te houden door middel van het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van cursussen en het bezoeken van workshops;
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Duits, mondeling.

Inlichtingen

Roderick Hondelink

Sourcewell B.V.

Keizersgracht 127

1015CJ AMSTERDAM

Tel: +31 20 261 0250

M: +31 6 29056067

@: roderick@sourcewellengineering.com

Web: www.sourcewellengineering.comSollicitatie

Mark Van der Velden +31 20 261 0250