Introductie

Voor een zeer gerenommeerde speler in de productie van afsluiters (maatwerk met name) in de Olie&Gas industrie, zoeken wij een Meewerkend Voorman Lasserij!

Organisatie

Mijn client is een innovatieve producent van regel- en veiligheidsoplossingen voor de olie- en gasindustrie. Met jarenlange expertise en kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde afsluitersystemen willen zij een bijdrage leveren aan duurzame exploitatie van de olie en gas reserves.

Functie

Als Meewerkend Voorman Lasserij weet jij alles van geautomatiseerd Hot-wire TIG lassen in de verschillende materiaalgroepen zoals Duplex en Inconel. Je hebt je SMLT, MLT (NIL) diploma of bent bereid deze te behalen. Je geeft leiding aan de lasserij bestaande uit 3 lassers en zorgt ervoor dat de laswerkzaamheden veilig en kwalitatief verricht worden. Naast het controleren, coachen en aansturen verricht je zelf ook nog regelmatig laswerkzaamheden.


1. Doelstelling:

Het aanvullend vanuit basisfunctie (certificaat lasser) coördineren, plannen, volgen en controleren van werkzaamheden van de lassers, zodanig dat de medewerkers hun werkzaamheden veilig, doelmatig en op vereist kwalitatief niveau kunnen verrichten.


2. Plaats in de organisatie:

Rapporteert hiërarchisch aan Hoofd Productie. Geeft operationeel leiding aan de afdeling lasserij (2 medewerkers).


3. Omschrijving van de werkzaamheden:

• Verricht de voorbereiding van werkzaamheden door te zorgen voor alle betreffende informatie zoals tekeningen, technische specificaties en geleidekaarten en geeft zonodig mondelinge instructies en aanwijzingen betreffende het te lassen product zodanig dat werkzaamheden efficiënt verricht kunnen worden;
• Verdeelt de werkzaamheden, controleert de voortgang, kwaliteit en handhaving van voorschriften en het ondersteunt medewerker bij hun werkzaamheden, rekening houden met hun capaciteiten zodanig dat mede daardoor de afdeling op een juiste wijze functioneert;
• Onderneemt benodigde acties bij verstoringen/ wijzigingen in de uitvoering;
• Zorgt voor de juiste invulling van de noodzakelijke rapporten, controleert en beoordeelt de inhoud zoals:
– meetrapporten met lasspecificaties volgens vastgestelde eisen
– de geleidekaart ter verantwoording van de gewerkte uren en uitgevoerde bewerkingen;
• Rapporteert en adviseert over geconstateerde afwijkingen in producten en onveilige situaties;
• Zorgt voor het beheren en schoonhouden van de eigen afdelingen en de daarbij behorende machines, hulpmiddelen, gereedschappen en meetinstrumenten;
• Zorgdragen voor het op de juiste wijze afvoeren van materialen en afval.


4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor:
• Correct uitvoeren van voorbereidingen.
• Correct laten uitvoeren van lasbewerkingen binnen de gestelde eisen.
• Het op peil houden van de benodigde LMK’s in de verschillende materiaalgroepen en het waarborgen van geldigheid van de LK’s volgens de gestelde normen zoals bijv. EN en ASME .
• Het op peil houden van de voorraad van de lastoevoegmaterialen en de lasgassen.
• Het maken van WPS-en m.b.v. WP-select programma voor alle uit te voeren laswerkzaamheden.
• Het bijhouden van statussen lasreparaties via “Smile” NCR-systeem,incl. berekening van de laskosten.
• Onderhoud en juiste bediening van lasapparatuur met toebehoren.
• Onderhoud en juist gebruik van gereedschappen en hulpmiddelen.
• Juist gebruik van hijswerktuigen en hijsmiddelen.
• Werken volgens veiligheidsvoorschriften.
• Orde en netheid op en rondom eigen werkplek.
• Toepassen van ARBO- en milieunormen

Bevoegdheden:
• Goed, dan wel afkeuren van producten;
• Doen van voorstellen voor verbeteringen van werkmethoden, hulpmiddelen en productie- en controlevoorschriften;
• Controleren van de werkzaamheden voor en tijdens het lasproces en het bijsturen van het proces.

5. Bijzonderheden

De benodigde lascertificaten moeten voldoen aan normen van o.a. Stoomwezen, Lloyds, Veritas, TüV. Het productenpakket is zeer gevarieerd en vereist een grote zorgvuldigheid omdat de producten onder hoge drukken, extreme temperaturen en invloeden van uiteenlopende media moeten functioneren. Tevens wordt er gewerkt volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001. De werk¬stukken worden veelal gecontroleerd door middel van onderzoekstechnieken zoals X-ray, US, MT en Dye pen.

Functie eisen

Het profiel van de functie:

Kennis van:

 • De producten en hun toepassing;
 • Lasapparatuur en hun bedienmogelijkheden;
 • Materialen en hun specifieke eigenschappen;
 • Lasprocessen en lasmaterialen;
 • Gereedschappen en spanmiddelen;
 • HSE- en ISO normen voor eigen afdeling;
 • Hijswerktuigen en hijsmiddelen;
 • Lezen van tekeningen;
 • Veiligheidsvoorschriften;
 • Opspannen en uitstellen van werkstukken.

Vaardigheden:

 • Bedienen van diverse lasapparaten en slijpgereedschappen;
 • Bedienen van hijswerktuigen en gebruik hijsmiddelen.

Contacten met:

 • Intern: medewerkers van de afdelingen productie, kwaliteitsdienst en bedrijfsbureau;
 • Extern: eventueel met inspecteurs.

Functie eisen opleiding:

 • MBO techniek;
 • Diverse lascertificaten (proces/materiaal);
 • Middelbare Lastechniek (MLT-NIL);
 • Veilig hijsen;

Competenties:

 • Kennis toepassen;
 • Kwaliteitsbewustzijn;
 • Analyseren;
 • Besluitvaardigheid;
 • Coachen;
 • Leidinggeven;
 • Communiceren;
 • Integriteit;
 • Motiveren;
 • Plannen en organiseren;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Zelfstandigheid.


Inlichtingen

Christiaan van Duijn

Sourcewell B.V.

Keizersgracht 127

1015CJ AMSTERDAM

Tel: +31 20 261 0250

M: +31 6 29056067

@: Christiaan@sourcewellengineering.com

Web: www.sourcewellengineering.com


Sollicitatie

Roderick Hondelink +31 20 261 0250