De Rabobank (2017) verwacht een groei van één procent op de totale markt van de voedingsmiddelenindustrie. Deze cijfers voorspellen dus een positieve groei in de nabije toekomst.

BELANGRIJKE THEMA’S 2017
Voor 2017 zijn er een vijftal belangrijke thema’s waarvan verwacht wordt dat ze een belangrijke rol gaan spelen in de voedingsmiddelenindustrie.

Verduurzaming van de voedselketen;
Voedselveiligheid en gezondheid;
Online en data;
Innovatie en kwaliteit medewerkers;
Nauwere samenwerking leveranciers en food retailers.
VERWACHTINGEN LANGE TERMIJN
Zoals eerder aangehaald wordt er in 2017 een kleine groei verwacht, maar wat betekent dit voor de lange termijn? Door globalisering van voedselketens wereldwijd is de verwachting voor de lange termijn dat er een groei zal zijn van ongeveer 2 tot 3% per jaar. Dit is het gevolg van toenemende welvaart en wereldbevolking. Met name door deze groei moeten er ook meer monden gevoed worden en zal de vraag naar voedsel stijgen.

De groei zal voornamelijk plaatsvinden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Door deze ontwikkelingen wordt er verwacht dat er een ‘local-for-local’ markt zal ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat voedsel vooral in de regio waar het vandaan komt wordt verhandeld, in een radius van ongeveer 800 km.

TRENDS
Naast dat er een groei wordt verwacht, worden er ook bepaalde trends en ontwikkelingen verwacht in voedingsmiddelenindustrie.
Verduurzaming van de voedselketen is daar een van. Voedselketens worden efficiënter. Reststromen worden tot waarde gebracht. Hier wordt mee bedoeld dat zowel de verspilling van verpakking en voedsel wordt teruggedrongen.

Op het gebied van consumptie zal ook het een en ander veranderen. Naar aanleiding van onderzoek van de Rabobank wordt verwacht dat er minder vlees gegeten zal worden en meer vis. Gezonder eten is ook een trend, meer groente en fruit, en minder vlees.

Omdat het bedrijfsleven meegroeit met de technologische ontwikkelingen, is de verwachting dat de voedingsmiddelenindustrie ook zal meegroeien. Hier kan je denken aan robotisering van het productieproces, gebruik van 3D-printing en cloudcomputing. Deze ontwikkelingen raken elk bedrijf in de sector of voedingsmiddelenindustrie.

Als laatste wordt ook verwacht dat de voedselveiligheid zal veranderen. Minder zout, suiker en onverzadigde vetten in producten.

Bron: Rabobank