De afgelopen jaren heeft de trend om vegetarisch te eten zich steeds meer ontwikkeld. Het bewustzijn voor milieuschade groeit en steeds meer bedrijven spelen slim in op vegetarische trends.

Het aantal mensen dat vegetarisch is gaan eten, is de afgelopen 2 jaar met meer dan 150% gestegen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vegetariërsbond. Het percentage dat per dag vegetarisch eet is gestegen tot 3,9%. Dit is inclusief veganisten. Meer dan 34% van de huishoudens in Nederland had in 2020 het voornemen om minder vlees te gaan eten. De meeste huishoudens doen dit vooral om kinderen en jongeren bewuster te maken van de schadelijke gevolgen van het eten van (veel) vlees. Toch valt op dat jongere generaties sneller de keuze maken om vegetarisch of veganistisch te worden.

Ook heeft de vegetarische trend invloed op de zakelijke kant van de Food branche. Zo zijn er bijvoorbeeld veel ontwikkelingen op het gebied van kweekvlees. Er zijn echter nog wel veel obstakels te overwinnen voordat dit echt een weg zal vinden. Denk hierbij aan regelgevingen, onderzoeken en juridische vraagstukken die behandeld moeten worden voordat kweekvlees pas echt de markt op kan gaan.

Naast de ontwikkelingen op het gebied van kweekvlees denken economen van ING dat er veel concurrentiestrijd zal ontstaan op het gebied van vegaburgers, sojamelk en andere alternatieven. In Europa zijn dit soort alternatieven al goed voor een markt van 4,4 miljard euro. Naar verwachting zal deze markt groeien tot 7,5 miljard euro in 2025.

Ook wordt er verwacht dat de wereldwijde vleesconsumptie in 2040 gehalveerd wordt en voor de helft gaat bestaan uit kweekvlees, vegetarische of veganistische vleesvervangers. Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen is gebleken dat het vlees consumptiepatroon in Nederland tussen 2005 en 2017 nauwelijks is veranderd. Zo at de gemiddelde Nederlander in 2017 0,10 kilogram minder vlees ten opzichte van 2005. Deze lichte daling wordt als verontrustend beschouwd, waardoor ook de Parijs klimaatdoelstellingen van 2050 in gevaar kunnen komen.

De productie van één kilogram rundvlees veroorzaakt 30 kilogram CO2-uitstoot. Dit komt volgens de NOS overeen met een autorit van 180 kilometer. Ook andere diverse bronnen willen de negatieve impact van het huidige Nederlandse vleesconsumptie patroon benadrukken.

 

BRON: ( DUURZAAM-ONDERNEMEN, ABN AMRO)