Organisatie

De organisatie is een jonge onderneming, die zich richt op het bewerken, mengen en verpakken van noten, pitten/zaden, gedroogde zuidvruchten, croutons en rijstcrackers. De onderneming is gevestigd op twee locaties: Giessen en Bergschenhoek. Werken bij deze organsitie betekent werken in een jonge, dynamische en moderne omgeving.

Functie

• Uitvoeren van (preventief) onderhoud aan machines en installaties

• Coördineren van dagelijkse werkzaamheden aan installaties

• Leidinggeven en coachen van (3) onderhoudsmonteurs

• Onderzoeken van frequente technische problemen en aandragen van verbeterplannen om deze in het vervolg te voorkomen

• Waarborgen van continuïteit en kwaliteit van het (productie)proces

• Projectmatig aanpakken van investeringen ter verbetering van de machines, installaties en productielijnen

• Meedenken over verbeteringen en optimalisatie van bestaande processen

• Sturen en controleren van eventuele externe onderhoudspartijen op basis van afgesloten contracten en planning

• Bijhouden van een administratie waarin uren, materialen, tekeningen en andere documenten met betrekking tot de het (productie)proces geregistreerd worden

• Opmaken van periodieke rapportages ten aanzien van het functioneren en optimaliseren van de machines en installaties

• Toetsen van machines en installaties aan wettelijke verplichtingen

• Opstellen en bijhouden van meerjarenonderhoudsplannen en bijbehorende kostencalculatie

• Adviseren over de aanschaf van nieuwe lijnen en de inrichting daarvan.

• Toepassen van en controle op naleving van regels m.b.t. voedselveiligheid, gezondheid en welzijn

Functie eisen

  • HBO niveau met affiniteit voor de productie van levensmiddelen en kennis van verpakkingstechnieken, elektrotechniek en pneumatiek
  • ervaring met productieprocessen bij voorkeur in de voedingsmiddelenindustrie
  • Ervaring in procestechniek.
  • ervaring in een leidinggevende functie
  • Kennis van geldende veiligheids- en ARBO-eisen kennis m.b.t. hygiëne
  • cursus levensmiddelentechnologie
Inlichtingen

Roderick Hondelink +31 20 261 0250

Sollicitatie

Roderick Hondelink +31 20 261 0250