Introductie

Voor een zeer gerenommeerde speler in de productie van afsluiters (maatwerk met name) in de Olie&Gas industrie, zoeken wij een ervaren Hoofd Quality Engineering!


Organisatie

Onze cliënt is een innovatieve producent van regel- en veiligheidsoplossingen voor de Olie- en Gasindustrie. Met jarenlange expertise en kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde afsluiter systemen willen zij een bijdrage leveren aan duurzame exploitatie van de olie en gas reserves.

Functie

Je gaat leiding geven aan het team van Quality Engineers bij de borging van de kwaliteit van het product volgens (inter)nationale, wettelijke en bedrijfseigen richtlijnen en procedures en begeleid het team ten einde de beschikbare kennis op een hoog niveau te houden.Je rapporteert hiërarchisch aan de Manager Kwaliteitsdienst en geeft operationeel leiding aan de Quality Engineers (5 medewerkers)


Omschrijving van de werkzaamheden:

• Organiseren en coördineren van alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

• Het bewaken van de voortgang, kwaliteit en handhaving van voorschriften.

• Ondersteunen van Sales en Project Engineering ten aanzien van kwaliteitsaspecten.

• Volgen van kwaliteitsontwikkelingen bij klanten en ervoor zorgen dat deze binnen de organisatie bekend worden.

• Initiatieven nemen voor verbetering van keurings-, onderzoeks- en beproevingsprocedures, rekening houdend met (inter)nationale richtlijnen, wetgeving en klanteisen, hanteerbaarheid en eenduidige interpretatie.

• Op verzoek opstellen rapportages voor de Manager Kwaliteitsdienst.

• Uitdragen van het kwaliteitsbesef binnen de organisatie.

• Zorgen voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de afdeling.

• Begeleiden en ondersteunen van de medewerkers, adviseren bij personeelsaangelegenheden en zorgen dat de beschikbare kennis op het gewenste niveau blijft.Verantwoordelijk voor:

• Het te voeren beleid van de afdeling.

• Uitdragen van het kwaliteitsbesef binnen de organisatie.

• Adviseren over en definiëren van specifieke kwaliteitsaspecten.

• Het goed functioneren van de afdeling en de medewerkers en hun opleiding.Bevoegdheden:

• Beslissen over de inzet van mensen en middelen.

• Inbrengen en overdragen van deskundigheid op zijn vakgebied/ specialisme naar de organisatie.

• Bepalen van aanvullend soort onderzoek en beproeving.

• Adviseren over maatregelen betreffende kwaliteitsaspecten van klant specifieke orders.

• Zelfstandig voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.Bijzonderheden:

Functionaris is gebonden aan de uitgangspunten van het ondernemingsbeleid, de gehanteerde internationale kwaliteitsnormen en de klantspecificaties. Dit brengt een belangenafweging met zich mee.

Functie-eisen

Kennis van:

•Verschillende processen binnen de organisatie.

•Technische (productie)processen productieorganisatie en machines.

•Materialen, verbindingstechnieken en oppervlaktebehandelingen.

•Geometrie, normalisatie en standaardisatie en kwaliteitseisen.

•Keuringmiddelen en processen.

•Geautomatiseerde systemen.

•Engels (mondeling en schriftelijk).


Contacten met:

Intern: collega’s van Kwaliteitsdienst, Tekenkamer, Bedrijfsbureau, Project Engineering en Productie.

Extern: klanten en vertegenwoordigers van afname-instanties, certificeringsinstanties en toeleveranciers.


Opleiding:

•HBO Werktuigbouwkunde, cursus op gebied van leidinggeven

•Opleiding op gebied van las- en/ of gieterijtechniek (IWE/ IWT)


Competenties:

•Kennis toepassen

•Kwaliteitsbewustzijn

•Communiceren

•Klant- en servicegerichtheid

•Leidinggeven

•Oordeelsvorming

•Plannen en organiseren

•Verantwoordelijkheid

•Zelfstandigheid
Inlichtingen

Roderick Hondelink

Sourcewell B.V.

Keizersgracht 127

1015CJ AMSTERDAM

Tel: +31 20 261 0250

M: +31 6 29056067

@: roderick@sourcewellengineering.com

Web: www.sourcewellengineering.com


Sollicitatie

Roderick Hondelink +31 20 261 0250