Nederland staat voor een grote uitdaging om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Dit is op basis van het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Het regeerakkoord (2017) stelt 49 % reductie centraal voor 2030 en alle sectoren dienen hieraan bij te dragen.

 

Een sector die een belangrijke rol speelt bij het reduceren van de CO2-uitstoot is transport en logistiek. Het is daarom belangrijk dat er wordt overgestapt van fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel naar duurzame brandstoffen zoals elektriciteit.

 

Ook de ondernemersorganisatie voor transport- en logistiek (TLN) vindt het belangrijk om hieraan bij te dragen en heeft daarom haar eigen duurzaamheid ambities naar buiten gebracht: halvering van de CO2 uitstoot van vrachtauto’s in 2030. Ook heeft TLN met het kabinet afgesproken dat de opbrengsten van de kilometerheffing van vrachtverkeer worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Door op een constante manier te investeren neemt de sector het voortouw in verduurzaming.

 

De ondernemersorganisatie ziet graag vanaf 2025 nieuwe vrachtauto’s in Nederland rijden die geen uitlaat meer hebben. Vrachtvervoer moet binnen nu en 4 jaar de transitie maken naar elektrische rijden dit kan zowel met accu of een waterstof tank. Wel stelt TLN een uitzondering in op al bestaande voertuigen; die moeten afhankelijk van het bouwjaar maximaal tot 2030 toegang houden tot de binnensteden.

 

Naast de plannen voor verduurzamen op de weg is het ook van belang dat ook in de distributiekanalen gekeken wordt wat er geoptimaliseerd kan worden. Over het algemeen worden de distributiecentra van verlichting voorzien. Doordat er zowel ‘avonds als ‘s ochtends wordt gewerkt staat de verlichting voor het grootste gedeelte van de tijd aan. Door de verlichting te vervangen door slimme led-verlichting kan er op een efficiëntere manier om worden gegaan met licht verbruik.

 

In sommige gevallen moeten de distributiecentra op temperatuur gehouden worden door middel van koeling of verwarming. Ook dit heeft effect op de energieverspilling van de logistieke locaties. Vaak verlaat de warmte of koelte door bijvoorbeeld ventilatie of kieren waardoor er energie verloren gaat. Door goede isolatie en optimalisering in ventilatie systemen kan het verbruik gereduceerd worden.

BRON: TLN